Referenties

Onthaalgebouw Domein Wachtebeke 1016, Puyenbrug 1a te 9185 Wachtebeke

Jaar: 2010
Categorie: Uitgevoerde werken
Klant : VANDENBUSSCHE Algemene Bouwonderneming n.v.
Metselwerk in :
- kalkzandsteen (elementen)
- parementsteen  217/103/51 mm, stenen worden dungemetdeld volgens wild verband